برچسب گذاری توسط: اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن دانشگاه پیام نور

پانزدهمین دوره مسابقات قرآن دانشگاه پیام نور کشور در به پایان رسید ۰

پانزدهمین دوره مسابقات قرآن دانشگاه پیام نور کشور در به پایان رسید

پانزدهمین دوره مسابقات قرآن دانشگاه پیام نور کشور در رشته های حفظ 20 و کل قرآن کریم و ترتیل با شناخته شدن نفرات برتر پایان رسید. به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور...