برچسب گذاری توسط: اختراع

نخبگان از خدمت وظیفه در صورت ارائه تحقیق یا اختراع معاف می شوند ۰

نخبگان از خدمت وظیفه در صورت ارائه تحقیق یا اختراع معاف می شوند

جانشین نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: محققین فوق لیسانس و بالاتر به ازاء ارائه تحقیق یا اختراع درباره نیروهای مسلح می توانند کارت معافیت بگیرند. سردار موسی کمالی در نشست خبری اعلام...