برچسب: اختصاصی

اولین تمبر اختصاصی دانشگاه پیام نور / عکس ۰

اولین تمبر اختصاصی دانشگاه پیام نور / عکس

با پیشنهاد معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه ، جناب آقای دکتر کی منش و تصویب ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر زیاری اولین سری تمبر اختصاصی دانشگاه پیام نور برای اولین بار منتشر...