برچسب: اختصاص ۳۰ میلیارد تومان به آزمایشگاه‌های پیام نور

وظیفه علم آموزی ۳۰ هزار استاد در دانشگاه پیام نور / اختصاص ۳۰ میلیارد تومان به آزمایشگاه‌های پیام نور ۰

وظیفه علم آموزی ۳۰ هزار استاد در دانشگاه پیام نور / اختصاص ۳۰ میلیارد تومان به آزمایشگاه‌های پیام نور

قائم مقام و معاون طرح و توسعه دانشگاه پیام نور کشور گفت: هم اکنون 30 هزار استاد اعم از تمام وقت و یا پاره وقت در این مجموعه دانشگاهی وظیفه علم آموزی را به...