برچسب گذاری توسط: اختیارات

۰

وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و  مراکز آموزش عالی کشور وکلای ملت با تصویب ماده یا وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش...