برچسب گذاری توسط: اخذ مدرک پیش دانشگاهی

۰

مهلت ارائه مدرک پیش دانشگاهی برای پذیرفته شدگان بهمن ماه ۹۱ نوبت بیست و چهارم فراگیر پیام نور تمدید شد

مهلت ارائه مدرک پیش دانشگاهی برای پذیرفته شدگان نوبت بیست و چهارم ورودی بهمن ماه 91 فراگیر دانشگاه پیام نور تمدید شد. بر اساس نامه شماره ۱۲۰۷۱ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ سازمان سنجش آموزش...