برچسب گذاری توسط: اخذ واحد انتخابی

۰

تعداد اخذ واحد انتخابی دانشجویان پیام نور اعلام شد

تغییر حداقل تعداد اخذ واحد انتخابی دانشجویان پیام نور / اصلاحیه ماده 7 آیین نامه آموزشی : معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از تغییر حداقل تعداد اخذ واحد انتخابی دانشجویان پیام...