برچسب: اخلاق ورزشی

۰

پیام دکتر اژدر به دانشجویان شرکت کننده در المپیاد

رقابت های ورزشی دانشجویان تحت عنوان المپیاد فرهنگی-ورزشی مهمترین رویداد ملی ورزشی دانشجویی است که صحنه های زیبایی از رفاقت و رقابت را خلق می نماید و می تواند سمبل بهترین و ارزشمند ترین...