برچسب گذاری توسط: اخلاق و حقوق بشر

برگزاري سومين پيش نشست همايش بين المللي اخلاق و حقوق بشر در دانشگاه پيام نور تبريز ۰

برگزاري سومين پيش نشست همايش بين المللي اخلاق و حقوق بشر در دانشگاه پيام نور تبريز

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نوراستان آذربايجانشرقي : سومين پيش نشست همايش بين المللي اخلاق و حقوق بشر در دانشگاه پيام نور تبريز هم اكنون در حال بر گزاري است . در اين...