برچسب گذاری توسط: ادامه تحصیل انصرافیها

۰

شرایط جدید ادامه تحصیل انصرافیها / امکان بازگشت به تحصیل در تمام مقاطع

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: بازگشت برای ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی در هیچ مقطعی ممنوع نیست ولی بیشترین تقاضاها در مقطع کارشناسی است. ابوالحسن ریاضی در خصوص وضعیت ادامه تحصیل انصرافیها گفت:...