برچسب: ادامه تحصیل زندانی

با شرکت در آزمون / 6 زندانی در 6 رشته دانشجوی پیام نور شدند ۰

با شرکت در آزمون / 6 زندانی در 6 رشته دانشجوی پیام نور شدند

شش نفر از ندامتگاه رجایی شهر که در دوره فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور شرکت کرده بودند، موفق به قبولی در 6 رشته این دانشگاه شدند.   به گزارش پرتال اخبار پیام نور، این مددجویان...