برچسب گذاری توسط: ادبیات

۰

تدوین فرهنگ جامع زبان و ادبیات فارسی/ تهیه نقشه جامع اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد در نشست خبری امروز دوشنبه با ارایه گزارشی از سیزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) افزود: این جلسه با حضور اکثریت اعضا و...