برچسب: ادغام واحدهای پیام نور

آخرین وضعیت دانشجویان واحدهای ادغام شده پیام نور/ امکان انتقال فراهم شد ۰

آخرین وضعیت دانشجویان واحدهای ادغام شده پیام نور/ امکان انتقال فراهم شد

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: دانشجویان اگر در محل جدید که ادغام شده پذیرفته شده اند و تمایل به ادامه تحصیل در آنجا را نداشته باشند، با هماهنگی های انجام شده می...