برچسب: ارائه درخواست مهمان

۰

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم تغییر کرد

بر اساس تغییرات اعمال شده در تقویم نیمسال دوم دانشگاه پیام نور، ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال طی روزهای اول دی تا اول بهمن صورت می گیرد. ارائه...