برچسب گذاری توسط: ارتباط بین حوزه و دانشگاه

۰

برگزاری جلسه شورای فرهنگی با عنوان “ارتباط بین حوزه و دانشگاه” در دانشگاه پیام نور شازند

برگزاری نشستهای علمی و گفتمانهای دینی با بهره گیری از اساتید صاحبنظر، تعامل سازنده حوزه و دانشگاه و برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک، راه اندازی مرکز مشاوره در زمینه های دینی و علمی و راه...