برچسب گذاری توسط: ارتباط صنعت و دانشگاه دانشگاه پیام نور همدان

نخستین همایش «ارتباط صنعت و دانشگاه» در دانشگاه پیام نور همدان برگزار شد ۰

نخستین همایش «ارتباط صنعت و دانشگاه» در دانشگاه پیام نور همدان برگزار شد

نخستین همایش «ارتباط صنعت و دانشگاه» پنجشنبه، ۲۲ اردبیهشت ماه در دانشگاه پیام نور همدان برگزار شد. حسین رضا طاهری،‌ رئیس دانشگاه پیام نور همدان ۲۲ اردیبهشت ماه در همایش «ارتباط صنعت و دانشگاه»...