برچسب: ارتقای سطح بصیرتی

۰

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان : ارتقای سطح بصیرتی اعضای هیات علمی از اهداف مهم برگزاری کارگاههای دانش افزایی است

به منظور ارتقای بصیرت و افزایش روحیه معنوی  اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان گیلان کارگاه دو روزه معرفتی دانش افزایی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور گیلان در سالن اجتماعات تحصیلات...