برچسب گذاری توسط: ارتقای کمی و کیفی

۰

برگزاری چهارمین جلسه هم اندیشی ریاست عالی دانشگاه با کارکنان استان هرمزگان

چهارمین جلسه هم اندیشی ریاست عالی دانشگاه با کارکنان استان هرمزگان برگزار شد. مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه پیام نور گفت: چهارمین نشست هم اندیشی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور با کارکنان ، روسا و...