برچسب گذاری توسط: ارتقای کیفی دانشگاه

۱

دکتر زیاری: تامین فضای آموزشی و ارتقای کیفی دانشگاه مهم ترین دغدغه ماست

دکتر زیاری گفت: تامین فضای آموزشی مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور و ارتقای کیفی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان دانشگاه پیام نور بوده است. رئیس دانشگاه...