برچسب گذاری توسط: ارتقا به مرتبه دانشیاری

۰

ارتقای پنج تن از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری

دکتر محسنی گفت: پنج تن از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.  دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور در گفت و گو با دانشگاه نیوز افزود: در جلسه اخیر...