برچسب گذاری توسط: ارتقا

۰

همکاری شورای محله با دانشگاه شریف برای ارتقا امنیت مسیر تردد خوابگاه‌ها

دکتر محمود بهمن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه صنعتی شریف برای ارتقا امنیت مسیر تردد خوابگاههای دانشگاه با نیروی انتظامی تعامل و همکاری دارد و تمام سعی خود را برای ارتقا...