برچسب: اردوی زیارتی مشهد مقدس

۰

سفر زیارتی دانشجویان ممتاز قرآنی دانشگاه پیام نور فارس به اردوی زیارتی مشهد مقدس

به منظور تجلیل از ممتازین قرآنی، 20نفر از دانشجویان ،اساتید وکارکنان دانشگاه پیام نور استان فارس که در مرحله نهائی هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم (خوزستان) شرکت نموده بودند به اردوی زیارتی مشهد مقدس...