برچسب: اردوی فرهنگی آموزشی

۰

برگزاری اردوی فرهنگی آموزشی دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور مروست

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اردوی فرهنگی ،آموزشی دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور مروست با حضور امام جمعه محترم،ریاست و دانشجویان جدید الورود در محل پارک جنگلی شهرستان برگزار شد.  به گزارش...