برچسب: اردوی گلابگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور قمصر

برگزاری اردوی یک روزه قمصر ویژه دانشجویان خواهر دانشگاه پیام نور مرکز اردستان ۰

برگزاری اردوی یک روزه قمصر ویژه دانشجویان خواهر دانشگاه پیام نور مرکز اردستان

70 نفر از دانشجویان خواهر دانشگاه پیام نور اردستان طی یک اردوی یک روزه در تاریخ 29/2/90 به شهر قمصر اعزام شدند. در این اردو که به همت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه...