برچسب: بورسیه پیام نور

سامانه ثبت نام متقاضيان بورس دوره دكتري سال 90 دانشگاه پيام نور ۷

سامانه ثبت نام متقاضيان بورس دوره دكتري سال 90 دانشگاه پيام نور

“قابل توجه كليه متقاضيان بورس دانشگاه پيام نور” باسلام ، با توجه به آنكه سامانه ثبت نام متقاضيان بورس سال 90 دانشگاه پيام نور تكميل گرديده و نياز به ثبت اطلاعات جديد مي باشد،...

قابل توجه متقاضيان ثبت نام بورس در دانشگاه پيام نور- دانشجويان دكتري ۱

قابل توجه متقاضيان ثبت نام بورس در دانشگاه پيام نور- دانشجويان دكتري

        *توجه*: فراخوان بورس 90 (قابل توجه متقاضيان ثبت نام بورس در دانشگاه پيام نور- دانشجويان دكتري) فهرست رشته محل ها و تعداد بورسيه هاي مورد نياز دانشگاه كه در سامانه...