بایگانی برچسب: جذب و گزینش پیام نور

انتصاب دبیرهیات اجرایی جذب و گزینش اعضای هیئت علمی پیام نور

به گزارش پرتال اخبار پیام نور ، دکترمحمد آریامنش به عنوان دبیر هیات اجرایی جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

“در جلسه ای که عصر دیروز در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور بر گزار شد دکتر محمد آریامنش به عنوان دبیر هیات اجرایی جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

دکتر آریامنش هم اکنون قائم مقام معاون اداری و مالی و مدیر کل منابع انسانی  دانشگاه پیام نورمی باشدکه باحفظ سمت به عنوان دبیر هیات اجرایی جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور نیز منصوب شد.

پیش ازاین دکتر مهدی جوانمرد دبیر هیات اجرایی جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بود.

 همچنین دکترمهدی جوانمرد نیز رئیس شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلامی باشد.

دراین جلسه دکتر زیاری رئیس دانشگاه پیام نور،دکترحسامی قائم مقام دانشگاه ، حجت الاسلام کمالی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور ،دکتر کی منش معاون اداری و مالی ،دکتر معتمدی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت جذب نیز حضور داشتند.