انتصاب دبیرهیات اجرایی جذب و گزینش اعضای هیئت علمی پیام نور

به گزارش پرتال اخبار پیام نور ، دکترمحمد آریامنش به عنوان دبیر هیات اجرایی جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور منصوب شد. “در جلسه ای که عصر دیروز در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور بر گزار شد دکتر محمد آریامنش به عنوان دبیر هیات اجرایی جذب و گزینش اعضای هیئت […]