برچسب: دانشگاه پيام نور تربت حيدريه

نقد لايحه قانون مجازات اسلامي توسط ،محقق دانشگاه شهيد بهشتي در دانشگاه پيام نور تربت حيدريه ۱

نقد لايحه قانون مجازات اسلامي توسط ،محقق دانشگاه شهيد بهشتي در دانشگاه پيام نور تربت حيدريه

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور تربت حيدريه دكترحسين ميرمحمدصادقي استاددانشگاه شهيدبهشتي محقق حوزه جزا درخصوص نقدلايحه قانون مجازات اسلامي در دانشگاه پيام نور تربت حيدريه سخنراني كرد. دكتر تقي زاده رئس دانشگاه...