نقد لایحه قانون مجازات اسلامی توسط ،محقق دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه پیام نور تربت حیدریه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه دکترحسین میرمحمدصادقی استاددانشگاه شهیدبهشتی محقق حوزه جزا درخصوص نقدلایحه قانون مجازات اسلامی در دانشگاه پیام نور تربت حیدریه سخنرانی کرد. دکتر تقی زاده رئس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در همایش بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی که به همت انجمن علمی […]