برچسب: دانشگاه پیام‌نور آبادان

کمبود فضای آموزشی اصلی‌ترین مشکل دانشگاه پیام‌نور آبادان است ۱

کمبود فضای آموزشی اصلی‌ترین مشکل دانشگاه پیام‌نور آبادان است

رئیس دانشگاه پیام‌نور آبادان گفت: کمبود فضای آموزشی در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دانشگاه پیام‌نور این شهرستان است. فارس – امیر علیان  اظهار داشت: در حال حاضر ۴ هزار و ۱۰۰ دانشجو...