برچسب گذاری توسط: دانشگاه پیام نور بروجن

دانشگاه پیام نور بروجن یکی از دانشگاه های تاریخی کشور است ۰

دانشگاه پیام نور بروجن یکی از دانشگاه های تاریخی کشور است

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور کشور با اشاره به دانشگاه پیام نور شهرستان بروجن گفت: این دانشگاه یکی از نخستین دانشگاه های تاسیس شده دانشگاه پیام نور در کشور است. محمود رضا...