برچسب گذاری توسط: دانشگاه پیام نور گرمی

دانشگاه پیام نور گرمی بین‌المللی می‌شود ۰

دانشگاه پیام نور گرمی بین‌المللی می‌شود

رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل گفت: با آزاد شدن گمرک مرزی آزادلو، دانشگاه پیام نور گرمی به دانشگاه بین‌المللی تبدیل می‌شود. فارس-  ولی‌الله خوش‌طینت در مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه پیام نور گرمی...