بایگانی برچسب: دانلود نمونه سوال پیام نور

دانلود نمونه سوال پیام نور آتشفشان شناسی نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324986959.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور زبان ماشین و برنامه سازی سیستم نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324998719.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور آسیب شناسی ورزشی نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324928279.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور آسیب شناسی اجتماعی نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324928085.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور آشنایی با شیوه خود اشتغالی نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324924084.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور آشنایی با هنر در تاریخ 2 نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324917886.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور کامپیوتر – آشنایی با کامپیوتر – آشنایی با کامپیوتر و کاربردهای آن – کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324959165.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور شناخت نهج البلاغه 1 نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324987062.zip