برچسب گذاری توسط: دانلود نمونه سوال پیام نور

دانلود نمونه سوال پیام نور آشنایی با شیوه خود اشتغالی نیمسال اول (90-89) ۰

دانلود نمونه سوال پیام نور آشنایی با شیوه خود اشتغالی نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور فرمت فایل : PDF پسورد : www.pnup.ir لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324924084.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور کامپیوتر – آشنایی با کامپیوتر – آشنایی با کامپیوتر و کاربردهای آن – کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی نیمسال اول (90-89) ۰

دانلود نمونه سوال پیام نور کامپیوتر – آشنایی با کامپیوتر – آشنایی با کامپیوتر و کاربردهای آن – کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور فرمت فایل : PDF پسورد : www.pnup.ir لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324959165.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور شناخت نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام نیمسال اول (90-89) ۰

دانلود نمونه سوال پیام نور شناخت نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور فرمت فایل : PDF پسورد : www.pnup.ir لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324938825.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری نیمسال اول (90-89) ۰

دانلود نمونه سوال پیام نور آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری نیمسال اول (90-89)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور فرمت فایل : PDF پسورد : www.pnup.ir لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324985179.zip