تحصیل ۱۵۰ دانشجوی مجازی در ۵ رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور شیراز

بیش از۱۵۰دانشجوی کارشناسی ارشد به صورت مجازی در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز مشغول به تحصیل هستند. به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور شیراز : رئیس دانشگاه  پیام نور استان فارس در این خصوص اظهار داشت: هم اکنون نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی […]