پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در ۱۸رشته تحصیلی در مراکز استان یزد

دکتر کلانتری در جمع روسای مراکز و واحدها و عوامل برگزاری امتحانات پیام نور استان یزد گفت: این تعداد رشته در پایان سال جاری به ۳۰رشته کارشناسی ارشد افزایش خواهد یافت. به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور “وی با بیان اینکه برای نخستین بار در استان یزد پردیس خواهران […]