برچسب گذاری توسط: رشته های کارشناسی ارشد پیام نور یزد

پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد در 18رشته تحصيلي در مراكز استان يزد ۰

پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد در 18رشته تحصيلي در مراكز استان يزد

دكتر كلانتري در جمع روساي مراكز و واحدها و عوامل برگزاري امتحانات پيام نور استان يزد گفت: اين تعداد رشته در پايان سال جاري به 30رشته كارشناسي ارشد افزايش خواهد يافت. به گزارش روابط...