جلسه ويژه برنامه هاي گراميداشت هفته زن،باحضور نماينده دانشگاه صفاشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور صفاشهر ،جلسه ويژه برنامه گرامي داشت هفته زن وميلاد حضرت زهرا(س) جهت ارائه برنامه هاي اجرايي ادارات ونهادهاي دولتي شهرستان خرمبيد درمحل فرمانداري اين شهرستان با حضور فرماندار،نمايندگان ادارات،رابطين امور زنان درنهادهاي دولتي برگزار شد. دراين جلسه ،مسؤل امور فرهنگي پيام نور صفاشهر […]