جلسه ویژه برنامه های گرامیداشت هفته زن،باحضور نماینده دانشگاه صفاشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور صفاشهر ،جلسه ویژه برنامه گرامی داشت هفته زن ومیلاد حضرت زهرا(س) جهت ارائه برنامه های اجرایی ادارات ونهادهای دولتی شهرستان خرمبید درمحل فرمانداری این شهرستان با حضور فرماندار،نمایندگان ادارات،رابطین امور زنان درنهادهای دولتی برگزار شد. دراین جلسه ،مسؤل امور فرهنگی پیام نور صفاشهر […]