برچسب گذاری توسط: مدیر حراست دانشگاه پیام نور

۰

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست دانشگاه پیام نور استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر مراسم تودیع  ومعارفه مدیر  جدید حراست این دانشگاه روز دوشنبه  سیزده آبان برگزار گردید و محمد رضا دربندی به عنوان مدیر جدید معرفی شد و...