کتاب های علوم تربیتی پیام نور

کتاب های علوم تربیتی پیام نور مجموعه کتاب های علوم تربیتی دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب ۱ سی دی می باشد لیست کتابها : ۱ آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي حافظي ۲ آموزش بزرگسالان ابراهیم زاده ۳ […]

کتاب های شیمی پیام نور

کتاب های شیمی پیام نور مجموعه کتاب های رشته شیمی دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب ۳ سی دی می باشد لیست کتابها : ۱ آزمايشگاه شيمي آلي دكترمعصومي ۲ آزمايشگاه شيمي آلي۲ حليمي ۳ آزمايشگاه شيمي تجزيه ۲ […]

کتاب های جغرافیا پیام نور

کتاب های جغرافیا پیام نور مجموعه کتاب های رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب ۲ سی دی می باشد لیست کتابها : ۱ آب وهواي كره زمين شهداد ۲ آب وهواي كره زمين دكتر عطايي ۳ آب […]

کتاب های مدیریت دولتی پیام نور

کتاب های مدیریت دولتی پیام نور مجموعه کتاب های مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب ۱ سی دی می باشد لیست کتابها : ۱ آمار و کاربرد آن بر مدیریت الوداری ۲ آمار و کاربرد آن بر […]

کتاب های ادبیات پیام نور

کتاب های ادبیات پیام نور مجموعه کتاب های رشته ادبیات دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب ۱ سی دی می باشد لیست کتابها : ۱آشنایی با ادبیات معاصر ایران(نثر) دكتر کوپا ۲ آشنایی با علوم قرآنی بهمن تاجانی ۳ […]

کتاب های زمین شناسی پیام نور

کتاب های زمین شناسی پیام نور مجموعه کتاب های رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب ۴ سی دی می باشد لیست کتابها : ۱ آبهاي زير زميني محبي حسن آبادي ۲ آتشفشان شناسي اشراقي ۳ اصول […]

کتاب های فیزیک پیام نور

کتاب های فیزیک پیام نور مجموعه کتاب های رشته فیزیک دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب ۲ سی دی می باشد لیست کتابها: ۱ آزمايشگاه اپتيك مدرن ايگدري ۲ آزمايشگاه فيزيك جديد ايگدري ۳ آشنايي با نسبيت خاص دكتر […]

کتاب های علوم اجتماعی پیام نور

کتاب های علوم اجتماعی پیام نور مجموعه کتاب های علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب ۱ سی دی می باشد لیست کتابها : ۱ آمار در علوم اجتماعی جوادی ۲ آمار مقدماتی جوادی ۳ آمار مقدماتی میرزایی […]