برچسب گذاری توسط: واحد مرودشت

انتصاب رئيس دانشگاه پيام نور واحد مرودشت ۱

انتصاب رئيس دانشگاه پيام نور واحد مرودشت

بنا به پيشنهاد دكتر موغلي رييس دانشگاه پيام نوراستان فارس و طي حكمي از سوي دكتر زياري رئيس دانشگاه پيام نور رئيس واحد مرودشت منصوب شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مرودشت...