تاسیس ۳ رشته کارشناسی ارشد در مراکز دانشگاهی پیام نور استان کرمان

رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان از تاسیس و راه اندازی سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در مراکز دانشگاهی پیام نور استان کرمان خبر داد . به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان کرمان: دکتر حمید تابلی اظهار داشت : رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی در […]