برچسب گذاری توسط: کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور جیرفت

تاسیس ۳ رشته کارشناسی ارشد در مراکز دانشگاهی پیام نور استان کرمان ۰

تاسیس ۳ رشته کارشناسی ارشد در مراکز دانشگاهی پیام نور استان کرمان

رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان از تاسیس و راه اندازی سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در مراکز دانشگاهی پیام نور استان کرمان خبر داد . به نقل از روابط عمومی دانشگاه...