برچسب: کارشناسی ارشد پیام نور کرمان

راه اندازی ۳ رشته جدید در دانشگاه پیام نور کرمان ۰

راه اندازی ۳ رشته جدید در دانشگاه پیام نور کرمان

رئیس دانشگاه پیام نور کرمان از راه اندازی سه رشته جدید مقطع کارشناسی ارشد در مراکز دانشگاهی پیام نور استان خبر داد. تابلی با اشاره به توسعه رشته های این دانشگاه گفت: کارشناسی ارشد...