برچسب گذاری توسط: ۱۶۰

راه‌اندازی ۱۶۰ رشته مجازی دانشگاه پیام نور در سال آینده ۰

راه‌اندازی ۱۶۰ رشته مجازی دانشگاه پیام نور در سال آینده

نماینده معاونت طرح و توسعه عمرانی دانشگاه‌های پیام نور کشور از راه‌اندازی 160 رشته مجازی در دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور در سال آینده‌ در مقاطع کارشناسی خبر داد.