برچسب گذاری توسط: ۳۳ رشته جدید دانشگاه پیام نور تبریز

در ۳۳ رشته جدید در دانشگاه پیام نور تبریز ۷۰۰۰ نفر پذیرش شدند ۱

در ۳۳ رشته جدید در دانشگاه پیام نور تبریز ۷۰۰۰ نفر پذیرش شدند

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی گفت: با راه اندازی 33 رشته جدید فنی مهندسی و هنری برای اولین بار ضمن ثبت نام حدود هفت هزار دانشجوی جدیدالورود تعداد دانشجویان این واحد به 20...