برچسب: ۷۰

سرانه ۷۰ هزار تومانی دانشجویان پیام نور/ جذب دانشجویان دکتری ۰

سرانه ۷۰ هزار تومانی دانشجویان پیام نور/ جذب دانشجویان دکتری

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: سرانه ای که دولت برای هر یک از دانشجویان کارشناسی این دانشگاه هزینه می کند 60 تا 70 هزار تومان است در صورتی که برآورد سرانه اختصاصی برای دانشجویان...