برچسب: ۸۹

کسب رتبه دوم در اجرای برنامه های دهه فجر ۸۹ توسط پیام نور واحد ایجرود ۰

کسب رتبه دوم در اجرای برنامه های دهه فجر ۸۹ توسط پیام نور واحد ایجرود

دانشگاه پیام نور واحد ایجرود در اجرای برنامه های دهه فجر 89 حائز رتبه دوم در بین دستگاههای اجرایی این شهرستان شد. به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان زنجان : این...

فعالیت های فرهنگی دانشگاه پیام نور در سال ۸۹ ۰

فعالیت های فرهنگی دانشگاه پیام نور در سال ۸۹

مدیر کل امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور مهم ترین برنامه های فرهنگی این دانشگاه در سال 89 را تشریح کرد. سید ابوالحسن ترابی درخصوص فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام...