برچسب: ۹۰

آغاز ثبت نام دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور از فروردین سال ۹۰ ۰

آغاز ثبت نام دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور از فروردین سال ۹۰

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور در خصوص پذیرش دانشجوی مجازی در این دانشگاه گفت: ثبت نام از دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور در فروردین سال آینده آغاز می شود. عبدالله معتمدی ضمن...