برچسب گذاری توسط: ۹۳۹۲

۰

تغییر زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۹۳-۹۲ پیام نور / دانلود تقویم آموزشی جدید

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول دانشگاه پیام نور با اعلام تقویم آموزشی جدید تغییر کرد  به گزارش  پرتال اخبار پیام نور با توجه به تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ ابلاغی از وزارت علوم دانشگاه...