برچسب: 25 فروردین

۰

25 فروردین، برگزاری اردوی انتخابی تیم جودوی دانشجویان پسر جهت اعزام به مسابقات کشوری

اردوی انتخابی روز دوشنبه بیست و پنجم فروردین ماه از ساعت 17:00 برگزار خواهد شد. محل برگزاری در شهرستان شوشتر، بلوار شهید شرافت،جنب تربیت بدنی، سالن ورزشی شهید قصاب نژاد خواهد بود. داریوند نژاد...