برچسب: 39 رشته تحصيلي جديد

39 رشته تحصيلي جديد در مراكز دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي راه اندازي می شود ۰

39 رشته تحصيلي جديد در مراكز دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي راه اندازي می شود

رئيس دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي اعلام كرد: طي سال تحصيلي جاري 39 رشته تحصيلي جديد در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در مراكز دانشگاه پيام نور اين استان داير مي شود. به گزارش...