برچسب: X تحصیل همزمان در پیام نور

۰

تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی دانشگاه پیام نور تصویب و امکان پذیر شد

تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی دانشگاه پیام نور تصویب و امکان پذیر شد / شرایط و دستورالعمل اجرایی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی محمد علی کریمی...